Handy Man


How sweet it is to be loved by you
How sweet it is to be loved by you

I needed the shelter of someone's arms and there you were
I needed someone to understand my ups and downs and there you were
With sweet love and devotion
Deeply touching my emotion
I want to stop and thank you baby
I just want to stop and thank you baby

How sweet it is to be loved by you
How sweet it is to be loved by you

I close my eyes at night
Wondering where would I be without you in my life
Everything I did was just a bore
Everywhere I went it seems I'd been there before
But you brighten up for me all of my days
With a love so sweet in so many ways
I want to stop and thank you baby
I just want to stop and thank you baby

How sweet it is to be loved by you
How sweet it is to be loved by you

You were better for me than I was for myself
For me, there's you and there ain't nobody else
I want to stop and thank you baby
I just want to stop and thank you baby

How sweet it is to be loved by you
How sweet it is to be loved by youCaptcha
Liedje James Taylor Handy Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Handy Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje James Taylor Handy Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Handy Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.