What Now


I'm sick of thinking
It's late but I can't sleep
It's slowly killing me
I feel like drinking
Something to kill the pain
Some fuel to numb my brain

I hate, I hate when
I'm missing you
What now, I don't know what
I'm gonna do

The clock is ticking
This shit is getting deep
I think I've lost my mind
It ain't that easy
My head keeps spinning round
Feels like I'm gonna drawn

If there's a way to
Let you know
How everything just
Come and goes
We had a dream and
Now it's gone
Now I'm a prisioner
All aloneCaptcha
Liedje Dr. Sin What Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Sin What Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.