Jump For Joy


Fare thee well land of cotton
Cotton lisle is out of style,
Honey chile
Jump for Joy
DOn't you grieve little Eve
All the hounds I do believe
have been killed
Ain't 'cha thrilled?
Jump for Joy
Have you seen pastures groovy?
Green pastures was just a technicolor movie
When you stomp up to heaven and you meet old Saint Pete
Tell that boy
"Jump for joy"
Step right in
give Pete some skin and
Jump for JoyCaptcha
Liedje Duke Ellington Jump For Joy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jump For Joymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Duke Ellington Jump For Joy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jump For Joy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.