Jump For Joy


I wanna scream
I wanna jump for joy and I want everyone to know
I wanna scream
I wanna jump for joy, I gotta let the whole world know
Jump for joy
Jump for joy
Jump for joy
Jump for joy
Everybody jump jump
Jump for joy
Everybody jump jump
Everybody jump jump
Jump for joy
I wanna jump for joy; J-O-Y
'Cause Cupid shot your arrow in the sky
You know the feeling, jumping and screaming
Here comes the angels, marked by demons
You must be dreaming, your heart is steaming
Forget the pain and start believing
Peace and love surrounding Earth
Respect to my mum who gave me birth
Butterfies are moving fast
Is this the last love, the look of last
Heavier as ever, rhymes are quite clever
Respect to the world it's time for whatever
Stimulate the feeling that you got inside
Hold me down so we can take a ride
Hoaw my month for you to enjoy
Wave your hands in the air and jump for joy!
Jump for joy
Jump for joy
Jump for joy
Jump for joy
Jump for joy!!
I wanna jump for joy, jump for joy
Everybody jump jump
Everybody jump jump
Jump for joy
Everybody jump jump
Jump for joy
Jump for joy
Jump for joyCaptcha
Liedje 2 Unlimited Jump For Joy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jump For Joymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Unlimited Jump For Joy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jump For Joy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.