Songtekst van Dwight Yoakam: Here Comes Santa Claus

Here Comes Santa Claus


(gene autry, oakley haldman)

Here comes santa claus
Here comes santa claus
Right down santa claus lane
Vixen and blitzen and all his reindeer
Pulling on the rein
Bells are ringing and children singing
All is merry and bright
So hang your stockings and say your prayers
?cause santa claus comes tonightCaptcha
Liedje Dwight Yoakam Here Comes Santa Claus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here Comes Santa Clausmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dwight Yoakam Here Comes Santa Claus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here Comes Santa Claus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.