Songtekst van Dwight Yoakam: I Want You To Want Me

I Want You To Want Me


I want you to want me
Yeah, I need you to need me
I'd love you to love me
Yeah, I'm beggin' you to beg me

I want you to want me
I need you to need me
Yeah, I'd love you to love me
I'll shine up my old brown shoes

Put on a brand new shirt
Get home early from work
If you say that you love me

Didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'
Feeling all alone without a friend
You know you feel like dying
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'

And I want you to want me
Yeah, I need you to need me
I'd love you to love me
Yeah, I'm beggin' you to beg me

I'll shine up my old brown shoes
Put on a brand new shirt
Get home early from work
If you say that you love me

Aw, Didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'
Oh, didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'
Feeling all alone without a friend
you know you feel like dying
Oh, didn't I, didn't I, didn't I hear you cryin'

--- Instrumental ---

I'll shine up my old brown shoes
Put on a brand new shirt
Get home early from work
If you say that you love me

Didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'
Oh, didn't I, didn't I, didn't I hear you cryin'
Feeling all alone without a friend
you know you feel like dying
Oh, didn't I, didn't I, didn't I hear you cryin'

I want you to want me
Yeah, I need you to need me
I'd love you to love me
Woo, I want you to want meCaptcha
Liedje Dwight Yoakam I Want You To Want Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want You To Want Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dwight Yoakam I Want You To Want Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want You To Want Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.