Never Get Me


DYNAMIX feat NINA EVE
(BSAVONI & E CUMANA)
You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
now its time for me
to believe, I can do without you
remember the days
When I used to cry
tears cause you always let me down
remember the times
you treated me badly
now its over baby
this time is for good
You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
now its time for me
to believe, I can do without you
and there were the times
you cheated on me
I thought my forgiveness
was a proof of my love
now I can see, (my eyes are open)
what a fool I have been
now its over baby
this time is for good

You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
now its time for me
to believe, I can do without you
babe,
I can do without you
I can do without you babe
Say, I can do
and I can do without you
(Just without you)
never get me never get me
SAY I CAN DO
SAY I CAN DO
SAY I CAN DO
SAY I CAN DO
You'll never get me back (babe)
back again honey
(I can do with out you)
who do you think you are (babe)
to step on me
(I want another man!)
You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
now its time for me
to believe, I can do without youCaptcha
Liedje Dynamix Never Get Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Get Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dynamix Never Get Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Get Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.