Never Get Me


DYNAMIX feat NINA EVE
(BSAVONI & E CUMANA)
You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
now its time for me
to believe, I can do without you
remember the days
When I used to cry
tears cause you always let me down
remember the times
you treated me badly
now its over baby
this time is for good
You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
now its time for me
to believe, I can do without you
and there were the times
you cheated on me
I thought my forgiveness
was a proof of my love
now I can see, (my eyes are open)
what a fool I have been
now its over baby
this time is for good

You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
now its time for me
to believe, I can do without you
babe,
I can do without you
I can do without you babe
Say, I can do
and I can do without you
(Just without you)
never get me never get me
SAY I CAN DO
SAY I CAN DO
SAY I CAN DO
SAY I CAN DO
You'll never get me back (babe)
back again honey
(I can do with out you)
who do you think you are (babe)
to step on me
(I want another man!)
You'll never get me back
back again honey
who do you think you are
to step on me
now its time for me
to believe, I can do without youCaptcha
Piosenkę Dynamix Never Get Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Never Get Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Never Get Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dynamix Never Get Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.