Songtekst van Earth, Wind & Fire: I Can Feel It In My Boes

I Can Feel It In My Boes


* I can feel it in my boes
Love is just around the corner
You don't have to be alone
Only if you really wanna

And I'm gonna say that one more time
This evenin'

(*Repeat)

Listen now
**I can feel it, can't you feel it, come on
I can feel it way down in my bones

(*Repeat 2 times)

Wake up one mornin'
Find a brand new day
Good love vibrations
Everything's goin' in your way

One day you'll see
A sky of blue, yeah yeah
I know the sun gonna shine on you
yeah yeah

Listen to me
Love is around the corner
Love is around the corner
Love is around the corner, yeah
(**Repeat and fade)Captcha
Liedje Earth, Wind & Fire I Can Feel It In My Boes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Can Feel It In My Boesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Earth, Wind & Fire I Can Feel It In My Boes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Can Feel It In My Boes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.