Sunday Morning


Intro Chorus:
Ooh, Sunday morning
You;re gonna find my love shining on you
Oh, I'm waiting
And my heart is anticipating
Your face
On my pillow
Feel sunshine pouring through the window
Like the grapes on the vine
Love gets sweeter with time
You were made to love
Chorus:
Ooh, Sunday morning (I'll see you Sunday morning)
Ooh, Sunday morning
It's like the best of everything falling on you
Your eyes
Shining on me
You're the brightest star, that ever could be
Your kiss
Oh, I'm so thankful
The love that we share, I'm sincerely grateful
The wind blowin' in the tree
Singing love songs to me
Singing you were made to love
Chorus:
Ooh, Sunday morning (I'll see you Sunday morning)
You're gonna find my love shining on you
Ooh, Sunday morning
It's like the best of everything falling on you
Ooh, Sunday morning (I'll see you Sunday morning)
When we shared sweet love like no other
Ooh, Sunday morning
Like a summer day with your lover
Ooh Sunday morning (I'll see you Sunday morning)
When we shared sweet love like no otherCaptcha
Liedje Earth, Wind & Fire Sunday Morning is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sunday Morningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Earth, Wind & Fire Sunday Morning downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sunday Morning in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.