Me And My Sister


She's insisting that I'm her sister
She's insisting that I fix her up
If not with money or drugs then with anything I got
Not because she wants it, just because so what

She's insisting that I'm her sister
She's insisting that I fix her up
If not with honey or love than with anything I got
Not because she wants it just because so what

Everytime I see her she says the same thing
I want in, I thought you said you'd bring me in
I thought you said you'd start with one
Start with me for free
I thought you'd start with me

Everytime I see her she says the same thing
I want in, I thought you said you'd bring me in
I thought you said you'd start with one
Start with me for free
I thought you'd start with me

She's insisting that I'm her sister,
She's insisting that I fix her up
If not with money or drugs then with anything I got
Not because she wants it, just because so what

Just because we're in the cubical
We're getting so use to it all
We're in the cubical
We're getting so use to it all

We're all there is
Me and my sister
We're all there is
Me and my sister

Everytime I see her she says the same thing
I want in, I thought you said you'd bring me in
I thought you said you'd start with one
Start with me for free
I thought you'd start with me

Start with me
Start with me
Start with me for free

We're all there is
Me and my sister
Me and my sister

We're all there is
Me and my sister
Me and my sister

We're all there is
Me and my sister
Me and my sister

We're all there is
Me and my sister
Me and my sister

We're all there is
We're all there is
Me and my sister
Me and my sister

We're all there is
We're all there is
Me and my sister
Me and my sisterCaptcha
Liedje Earthling Me And My Sister is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Me And My Sistermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Earthling Me And My Sister downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Me And My Sister in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.