Wyrd of the Dead


[Music by Gerhard Storesund & Frode Glesnes]

Wounded
I hung on a wind-swept gallows
For nights all of nine
Pierced by a spear
Odin
Offered myself to myself
Wisest know not
From whence spring the roots

I plegded to Odin
A hanged mans gift

Saw him hang nine days and nights
Pain did blind his sacrifice
More dead than alive
Carve the runes the dead to speak
Enlight the strong desert the weak
The wyrd of the dead

Suffer
A sacrifice so profound
They gave no bread
They gave no mead
Peered down
I grasped the runes screaming of need
I took them
From that tree I fell

I plegded to Odin
A hanged mans gift

Saw him hang nine days and nights
Pain did blind his sacrifice
More dead than alive
Carve the runes the dead to speak
Enlight the strong desert the weak
The wyrd of the deadCaptcha
Liedje Einherjer Wyrd of the Dead is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wyrd of the Deadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Einherjer Wyrd of the Dead downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wyrd of the Dead in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.