Songtekst van Elbereth: The Idyllic Place of Innocence

The Idyllic Place of Innocence


Looking through the pind, I've seen stamped on flowers,
stamped on dreams, too much fears Where is my smile?
It's raining and across the rain - my past mixes with the landscape
I will not cry again I'm weak, I've already not strengths,
"You must be strong Beautiful innocence is weak, crystal innocence
the peaceble garden guards your tears, you must be strong"
Where is my faith? I look to the sky, but it seems no, no to respond
I will not cry again I'm weak, I've already not strengths,
"In the shadows of this place, the birds sing, your soul sings,
A duet of sadness in the garden, a duet of sadness in your soul"
Looking through the pind, I've seen stamped on flowers,
stamped on dreams, too much fearsCaptcha
Liedje Elbereth The Idyllic Place of Innocence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Idyllic Place of Innocencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elbereth The Idyllic Place of Innocence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Idyllic Place of Innocence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.