Songtekst van Eleanor McEvoy: Something so Wonderful

Something so Wonderful


How did you come to be strong?
Why don't you falter?
How come you keep holding on
When nobody sees
What you've achieved
And all that you own
Is all you believe I see

Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure
Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure

Wounded by weapons of man
Blinded by science
Touched by the chemical gun
The suffering they felt
Was it all you could stand?
That torch that you held
Is it still in your hand? I see

Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure
Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure

And your light will show the way
Out of the darkness and the gloom
And your hand will guide me
To you
And your strength will give to me
The promise of a brighter day
And your love will surely
Take me away
Take me away
Take me away

When nobody sees
What you've achieved
When all that you own
Is all you believe
And the suffering they felt
Was it all you could stand?
And that torch that you held
Is it still in your hand?
'Cause it's

Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure
Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pureCaptcha
Liedje Eleanor McEvoy Something so Wonderful is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Something so Wonderfulmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eleanor McEvoy Something so Wonderful downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Something so Wonderful in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.