Something so Wonderful


How did you come to be strong?
Why don't you falter?
How come you keep holding on
When nobody sees
What you've achieved
And all that you own
Is all you believe I see

Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure
Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure

Wounded by weapons of man
Blinded by science
Touched by the chemical gun
The suffering they felt
Was it all you could stand?
That torch that you held
Is it still in your hand? I see

Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure
Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure

And your light will show the way
Out of the darkness and the gloom
And your hand will guide me
To you
And your strength will give to me
The promise of a brighter day
And your love will surely
Take me away
Take me away
Take me away

When nobody sees
What you've achieved
When all that you own
Is all you believe
And the suffering they felt
Was it all you could stand?
And that torch that you held
Is it still in your hand?
'Cause it's

Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pure
Something so wonderful
Somehow so sure
My eyes are blinded by
Something so pureCaptcha
Piosenkę Eleanor McEvoy Something so Wonderful przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Something so Wonderful, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Something so Wonderful. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eleanor McEvoy Something so Wonderful w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.