Coming Home


I need you
To sacrifice the vermin martyr
To
Bring me back, where I saw you
Die
I will make your lasts words come
True
Now I know what I must
Do...

Now in death, bring me life
All that I am will be coming home now
( I did it all for you )
I'm becoming real now with all I am( All I am )

Oh I how tried to separate reality from
Truth
Now you'll see what I can
Do

Bring me life
All that I am will be coming home
( I did it all for you )
I'm becoming real now with all I am( All I am )

With all I am
I swear to you, I'll kill them all
I'll make them suffer
And now in death, bring me life

All that I am will be coming home now
( I did it all for you )
I'm becoming real now with all I am( All I... )

I'm coming home now(x9)

I'm coming... Home!Captcha
Liedje Elena Siegman Coming Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Coming Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elena Siegman Coming Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Coming Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.