Coming Home


Coming Home
I'm makin my runes in hotel rooms,
Breathin in fumes but I'll be there soon
I'm makin my runes in hotel rooms,
Breathin in fumes but I'll be there soon
I'm makin my runes in hotel rooms,
Breathin in fumes but I'll be there soon
I'm makin my runes in hotel rooms,
Breathin in fumes but I'll be there soonCaptcha
Liedje 2 Skinnee J's Coming Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Coming Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Skinnee J's Coming Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Coming Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.