Fools


we're walking contradictions
and toothless we try to bite
we live up to our standards
though we know they ain't right
fools we always stand up to fight when nothing's left to win
we draw the shades when we're bothered
ignorance is our twin
We've got our fancy but empty preconceived life
instance of how we wondered why we're seldom satisfied
but only the fools will applaud this strange self-deception
but only the fools will believe in resurrection of ideals in purest form
they're the first who have claimed their piece
and then the first who will ask for release
why do we sanction their means with a nod
boasting the absolute freedom of thought
we are fools
we hide with pride behind tolerant words
neglecting the fact that we've been lured
we are fools
we are fools
but only the fools will applaud this strange self-deception
but only the fools will believe in resurrection of ideals in purest form
they're the first who have claimed their piece
and then the first who will ask for releaseCaptcha
Liedje Eloy Fools is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Foolsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eloy Fools downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fools in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.