Songtekst van Elvis Presley: Ill Hold You In My Heart

Ill Hold You In My Heart


Elvis Presley - I'll Hold You In My Heart

I said I'd hold, I said I'd hold,
I said I'd hold you in my heart 'till I can hold you in my arms
Like you've never been held before
Well I'll think of you each day and then I'll dream the night away
Oh, 'till you are in my arms once more

The stars up in the sky, you know they know the reason why
I feel so blue 'cause I'm away from you
Yeah I'll hold you in my heart 'till I can hold you in my arms
Oh darling please wait for me

You know the stars up in the sky, you know they know the reason why
I feel so blue 'cause I'm away, I'm away from you
Yeah I'll hold you in my heart 'till I can hold you in my arms
Oh darling please wait for me

The stars up in the sky you know they know the reason why
I feel so blue 'cause I'm away, I'm away, I'm away, I'm away from you
I said, I said I'd hold you in my heart, heart, heart 'till I can hold you in my arms
Oh darling please wait for me

The stars up in the sky, you know they know the reason why
I, I feel so blue 'cause I'm away, I'm away from you
Yeah, I'll hold you in my heart 'till I can hold you in my arms
Oh darling please wait for meCaptcha
Liedje Elvis Presley Ill Hold You In My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ill Hold You In My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elvis Presley Ill Hold You In My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ill Hold You In My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.