Tookah


Take me down to the corner of a million miles
Where time is a waste of time
Find me a pleasant tomb and a wishing bone to be left alone with
I'll be waiting by the phone line

Tookah, you're mine
Said the girl, you left her so divine

Come down to the corner of my pain
It's been rigged, yeah, anyway
I've been a lonesome babe more than I ever told

And breathe
Oh, your mind is a pleasure tomb
Drifting along the gold, gold road and
Latch your senses over mine

Tookah, you're mine
Said the girl, you left her so divine
Tookah, you're mine

And breathe
Oh, your mind is a pleasure tomb
Drifting along the gold, gold road andCaptcha
Liedje Emiliana Torrini Tookah is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tookahmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Emiliana Torrini Tookah downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tookah in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.