Tookah


Take me down to the corner of a million miles
Where time is a waste of time
Find me a pleasant tomb and a wishing bone to be left alone with
I'll be waiting by the phone line

Tookah, you're mine
Said the girl, you left her so divine

Come down to the corner of my pain
It's been rigged, yeah, anyway
I've been a lonesome babe more than I ever told

And breathe
Oh, your mind is a pleasure tomb
Drifting along the gold, gold road and
Latch your senses over mine

Tookah, you're mine
Said the girl, you left her so divine
Tookah, you're mine

And breathe
Oh, your mind is a pleasure tomb
Drifting along the gold, gold road andCaptcha
Piosenkę Emiliana Torrini Tookah przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tookah, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tookah. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Emiliana Torrini Tookah w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.