C'e Una Melodia


C'è una melodia,
Che sento adesso scorrere
Nella mente mia
Nel cuore e nelle viscere
Ma rimane lì
E darle voce io non so
Ma rimane lì
E darle luce non so
Caro amore mio
Non tormentarti più per me
Sono stato anch'io
Sul punto di morir per te
E se vado via
Tu non mi chiedere perchè
C'è una melodia
Che forse dice cos'è
Quello che
Avrei voluto vivere
Quello che vorrei esprimere
Quello che tu non sai
E forse mai saprai
E forse mai sapraiCaptcha
Liedje Eros Ramazzotti C'e Una Melodia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied C'e Una Melodiamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eros Ramazzotti C'e Una Melodia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje C'e Una Melodia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.