C'e Una Melodia


C'è una melodia,
Che sento adesso scorrere
Nella mente mia
Nel cuore e nelle viscere
Ma rimane lì
E darle voce io non so
Ma rimane lì
E darle luce non so
Caro amore mio
Non tormentarti più per me
Sono stato anch'io
Sul punto di morir per te
E se vado via
Tu non mi chiedere perchè
C'è una melodia
Che forse dice cos'è
Quello che
Avrei voluto vivere
Quello che vorrei esprimere
Quello che tu non sai
E forse mai saprai
E forse mai sapraiCaptcha
Piosenkę Eros Ramazzotti C'e Una Melodia przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke C'e Una Melodia, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki C'e Una Melodia. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eros Ramazzotti C'e Una Melodia w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.