Songtekst van Face To Face: Everything's Your Fault

Everything's Your Fault


Have you heard them talk about it?
You say they're wrong but they know all about it
Have you tried another story?
We're tired of all the lies and allegories

Every single thing's your fault

There you are not really jaded
You've learned to live with being underrated
But they don't know just what you're made of
Because of them who knows how you will end up?

Every single thing's your fault

With you it's always something
When everyone's the same
Don't you try to blame meCaptcha
Liedje Face To Face Everything's Your Fault is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Everything's Your Faultmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face To Face Everything's Your Fault downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Everything's Your Fault in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.