You've Done Nothing


You don't know what you want to be
You don't know what you want to do
Never going to amount to much of anything
So what's the difference if you win or lose?
Well that's something
Well isn't that something
You've done nothing wrong and it's never your fault
You've done nothing

Don't care where your friends have gone
Because you never really needed them anyway
Never going to be exactly who you are
Because you try too hard to be just like them
Well that's something
Well isn't that something
You've done nothing wrong and it's never your fault
You've done nothing

You've got brains in your head
Feet in your shoes
You can steer yourself
Anyway you choose
You're on your own
And you know what you know
And it's up to you to decide where you'll go
Well that's something
Well isn't that something
You've done nothing wrong and it's never your fault
You've done nothingCaptcha
Liedje Face To Face You've Done Nothing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You've Done Nothingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face To Face You've Done Nothing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You've Done Nothing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.