Disappointment


Nothing seems to heal
Nothing seems to change
Everything is fading out
And everyone is strange

I'm standing on a wire high above the ground
And everyone is hoping to see me falling down

So disappointed in you
Now the sweet is turning sour
Don't expect to find your answers cause they're changing by the hour

Take another shot and try to stay awake
Show me what you've got and make no mistake
Take another shot and try to stay awake
Show me what you've got and we're on our way

Run me down and pick me up

So disappointed in you
Now the sweet is turning sour
Don't expect to find your answers cause they're changing by the hour

Take another shot and try to stay awake
Show me what you've got and make no mistake
Take another shot and try to stay awake
Show me what you've got and we're half way there

It came closer, so close

I am so disappointed in you
Now the sweet is turning sour
Don't expect to find your answers cause they're changing by the hour

Take another shot and try to stay awake
Show me what you've got and make no mistake
Take another shot and try to stay awake
Show me what you've got and there's no escape

Run down every day
Try to stay awake
There is just no time
No delay
No sign of escapeCaptcha
Liedje Face Tomorrow Disappointment is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Disappointmentmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face Tomorrow Disappointment downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Disappointment in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.