Stuck On You


I HEARD YOU DRIVING IN MY CAR
THEN IN A FROZEN BAR
I CLAIMED I DIDN'T CARE FOR YOU
BUT YOUR VERSE GOT TRAPPED INSIDE MY HEAD
OVER AND OVER AGAIN
YOU PLAYED YOURSELF TO DEATH IN ME

I THOUGHT I'D DROP YOU EASILY
BUT THAT WAS NOT TO BE
YOU BURROWED LIKE A SUMMER TIC
SO YOU INVADE MY SLEEP AND CONFUSE MY DREAMS
TURN MY NIGHTS TO SLEEPLESS ITCH

STUCK ON YOU 'TILL THE END OF TIME
I'M TOO TIRED TO FIGHT YOUR RHYME
STUCK ON YOU 'TILL THE END OF TIME
YOU'VE GOT ME PARALYZED

HOLDING ON THE TELEPHONE
I HEAR YOUR MIDRANGE MOAN
YOUR EVERYWHERE INSIDE MY ROOM
EVEN WHEN I'M ALONE I HEAR YOUR MELLOW DRONE
YOUR EVERYWHERE INSIDE OF ME

STUCK ON YOU 'TILL THE END OF TIME
I'M TOO TIRED TO FIGHT YOUR RHYME
STUCK ON YOU 'TILL THE END OF TIME
YOU GOT ME TRAPPED INSIDE

I CAN'T ESCAPE YOUR INCESSANT WHINE
WHEN YOU BEAM IT OUT ALL ACROSS THE SKY
NO I CAN'T ESCAPE YOUR INSIPID RHYME
WHEN YOU SHOOT IT DEEP
STRAIGHT INTO MY MINDCaptcha
Liedje Failure Stuck On You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stuck On Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Failure Stuck On You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stuck On You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.