Solaris


I'VE BEEN FREEZING MY TIME
I'VE BEEN SLOWING MY BREATH
I'VE BEEN SAVING MY SOUL
I WANT YOU TO FREEZE TO
ARE YOU HAUNTING ME AGAIN?
ARE YOU THAWING OUT MY HEAD?
I WANT YOU TO GET OUT

I'M ON AN OCEAN THAT HAS A BRAIN AND MAKES US DREAM
I'M ON A MISSION TO WIPE IMAGINATION CLEAN
YOU GROW INSIDE ME DYING TIME AND TIME AGAIN
I'M ON A MISSION TO ESCAPE FROM WHAT MY LIFE HAS BEEN
WITHOUT YOU

I'VE BEEN HIDING IN SNOW
I'VE BEEN TREADING ON GHOSTS
ARE YOU HAUNTING ME AGAIN?
ARE YOU BURNING UP MY HEAD?
I WILL NEVER SOLVE ALGEBRA OF NEED
ANY THOUGHT JUST MIGHT TURN TO FLESH AND DRAG ME BACK TO LIFECaptcha
Liedje Failure Solaris is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Solarismits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Failure Solaris downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Solaris in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.