Lose Yourself


You stand there with ur long black hair
Looking so fresh with ur Savoir Faire
U' ve got the coolest friends
They're up to date with the latest trends
Independent in your own world
Rock the life gurl Rock the life gurl
The DJ starts to play underground hits from What's their name?
You're looking kind of anxious your with ur back up against the wall
Don't this kind of music make u want to move at all

[Chorus]

Don't u walk away from me
Cuz I got to get you next 2 me
If you've got game gurl step 2 me
Lose them friends and Dance with me
Dance next 2 me, Dance next 2 me

Oh please Oh please Oh can't you see
That I got to get you b-ha-bay
To lose urself with me
I must say that you captivate
In so many ways that I can't relate
But I want to be your latest thing
For you gurl I'd do anything
I've never been attracted to a gurl that's quite like you
We've got more in common than you think You make me move
So what you gonna do gurl
What you gonna
Gonna do

[Chorus]

Don't u walk away from me
Cuz I got to get you next 2 me
If you've got game gurl step 2 me
Lose them friends and Dance with me
Dance next 2 me, Dance next 2 me
Oh please Oh please Oh can't you see
That I got to get you b-ha-bay
To lose urself with me
Lose urself, lose urself
Lose urself, just lose urself

[Chorus]

Don't u walk away from me
Cuz I got to get you next 2 me
If you've got game gurl step 2 me
Lose them friends and Dance with me
Dance next 2 me, Dance next 2 me
Oh please Oh please Oh can't you see
That I got to get you b-ha-bayCaptcha
Liedje Family Force 5 Lose Yourself is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lose Yourselfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Family Force 5 Lose Yourself downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lose Yourself in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.