Otherworld


Go now if you want it
Another world awaits you
Don't you give up on it
You bite the hand that feeds you

All alone cold fields you wander
Memories of it, cloud your sight
Fills your dreams, disturbs your slumber
Lost your way, a fallen knight

Hold now, aim is steady
Another world awaits you
One thousand years--you ready?
The other world it takes you

Go into the sand and the dust in the sky
Go now, there's no better plan than to do or to die
Free me pray to the faith in the face of the light
Feed me fill me with sin now get ready to fight

You know you will
You know you will
You know you know you know you know that you will
You know you know you know you know that you will

Fight fight fight
Fight fight fight
Fight fight fight

Hope dies and you wander
The other world it makes you
Dreams they rip asunder
The other world it hates you
Free now ride up on it
Up to the heights it takes you
Go on if you want it
Another world awaits youCaptcha
Liedje Final Fantasy Series Otherworld is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Otherworldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Final Fantasy Series Otherworld downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Otherworld in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.