I Want More


Won't go down your path
Where the end of the road is emptiness,
But for now it beats the rest
And you say come on, but to get there takes too long
Fill my head with all your lies, That would keep me up at night

Your moment here is gone, and i'm no longer wrong
Do you realize what you've done, did you think that you would always be the one
You broke me down before, and now your the one bleeding on the floor
And I, I want more

Try to start it again
Like before i'm waiting home, And if i'm glass than your a stone
And you blame it on me, but you speak hypocritically
You have never felt such pain, I hope you always feel my pain

Wait and see,try again, you never know how things could end
O wait i lied, goodbye

Your moment here is gone, and i'm no longer wrong
Do you realize what you've done, did you think that you would always be the one
You broke me down before, and now your the one bleeding on the floor
And I, I want more

Your moment here is gone, and i'm no longer wrong
Do you realize what you've done, did you think that you would always be the one
You broke me down before, and now your the one bleeding on the floor
And I, I want moreCaptcha
Liedje Finding Westerly I Want More is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want Moremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Finding Westerly I Want More downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want More in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.