Flies On Tape


How could they hear all day
And still feel the same?
The rest tells them hold
When it’s used to sway
So my friends drink too
Let’s go tell their...
While trying to care
Something else on the inside
So I sit around and trace
All these new lines on my face,
Yeah, I might be the one
For all these end up in the same place

Chorus:
Like he, like he I rather be, like he
... any day, any day!.
Oh, oh, oh

When it’s got them under,
Everyone’s scared again
Now I’m seeing sadly versions of my friends.
So I’ll drink... and tell my...
The snowmen are melting
But the trash, it came out!
So I sit around the trace
But all these hands don’t feel the same way

Chorus:
Like he, like he I rather be, like he
... any day, any day!.
Oh, oh, oh...

Chorus:
Uh, uh, uh
Like he, like he I rather be, like he
... any day, any day!.
Oh, oh, oh
Uh, uh, uhCaptcha
Liedje Fireworks Flies On Tape is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flies On Tapemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fireworks Flies On Tape downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Flies On Tape in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.