Songtekst van Fleetwood Mac: Steal Your Heart Away

Steal Your Heart Away


All alone we go on day after day
All alone we suffer
Oh, to steal your heart away

It's the same old thing in the same old way
All alone we suffer
Oh, to steal your heart away

And the light was creepin' down, down, down
While we were sleeping
Suddenly we hit the ground

So come on, lets go, lets run away
If that's all, all there is
Oh, to steal your heart away

Steal your heart away
Steal your heart away

The light was creepin' down, down, down
But we were sleeping
Suddenly we hit the ground

So come on, lets go, lets run away
If that's all, well there is
Oh, to steal your heart away
Oh , to steal your heart away

The lonely suffer (oh to steal your heart away)
The lonely suffer (oh to steal your heart away)
The lonely suffer (oh to steal your heart away)
The lonely suffer (oh to steal your heart away)
The lonely suffer,(oh to steal your heart away, if that's all there is)
The lonely suffer (Is that all there is)Captcha
Liedje Fleetwood Mac Steal Your Heart Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Steal Your Heart Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleetwood Mac Steal Your Heart Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Steal Your Heart Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.