Hackensack


I used to know you when we were young
You were in all my dreams
We sat together in period one
Fridays at 8:15
Now I see face in the strangest places
Movies and magazines
I saw you talkin' to Christopher Walken
On my TV screen

BUt I will wait for you
As long as I need to
And if you ever get back to Hackensack
I'll be here for you

I used to work in a record store
Now I work for my dad
Scraping the paint off of hard wood floors
The hours are pretty bad
Sometimes I wonder where you are
Probably in LA
That seems to be where everbody else ends up these days

But I will wait for you
As long as I need to
And if you ever get back to Hackensack
I'll be here for you

And I will wait for you
As long as I need to
And if you ever get back to Hackensack
I'll be here for you
If you ever get back to Hackensack
I'll be here for youCaptcha
Liedje Fountians of Wayne Hackensack is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hackensackmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fountians of Wayne Hackensack downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hackensack in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.