Yours And Mine


In about an hour
The sunlight's gonna fade
And you and me
We'll divvy up the wine

Like everything else here
Yours and mine

Pickin up the paper
Coffee's been made
It's book review and face the nation time

Two in the same mind
Yours and mineCaptcha
Liedje Fountians of Wayne Yours And Mine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Yours And Minemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fountians of Wayne Yours And Mine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Yours And Mine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.