Lovely Day


It will never be like before
It will never be like before
It will never be like before
It will never be like before

Lovely Day
Lovely Day
Lovely Day
Lovely Day
Day

He never expected such a
Be sure he'll find you back someday
He never expected such a
Be sure he'll find you back someday

Lovely day
He never expected such a
Lovely day
Be sure he'll find you back someday
Lovely day
He never expected such a
Lovely day
Be sure he'll find you back someday
Lovely day

She was in the night

It was a lovely day
The day you walked away
Revenge came out to play
When you refused to stay
He walks through empty lanes
Cold anger, bursting veins
Now that I've lost your track
How could I bring you back

Be sure he won't forget
'coz the last words you said
Disrupt his head with morning quivers
Dissect his heart like golden scissors
Make him regret each moment spent with you
Make him regret what he intended to do
Too late to stop this agony

Please
Dont
Ask
Me
For
More

Lovely day
He never expected such a gift

There's too much on my mind
To leave it all behind
Just hoping that I find
There's too much on my mind
Wait now for the night
The prey, the kill, the flight
Return then of the light
Won't reveal any displeasure

Please
Dont
Ask
Me
For
More

Don't ask me for more
It will never
Never be like before

See the clouds gather low
He's walking in the lanes
His new life is so cruel
When there's sun it still rains

He never expected such a
Lovely day
Be sure he'll find you back somedayCaptcha
Liedje Front 242 Lovely Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lovely Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Front 242 Lovely Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lovely Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.