Songtekst van G. Love & Special Sauce: Leaving the City

Leaving the City


I know this guy
All night long
She used to bang on the wall
All night long
Now she gone
Oh couldn't carry on
Yes I'm a leaving the city tonight

Oh where I'm from
All night long
Thats the noise in the streets
Baby all night long
Now I'm gone
I couldn't carry on
Yes I'm a leaving the city tonight

Oh baby I'm gone
Leaving the city
Yes I'm leaving the city
Outta town today

My got a little ???
All night long
See your dark fall over me
Baby all night long
Well now she's gone
Mmmmm couldn't carry on
Yes, I'm leaving the city tonight

And today I'm sure
All night long
Thats a little bit too long
Well I'm a pack my bags i'm gone
Yes where I'm going
What dangers I may face
You know I'd a leave this place
Ohhh I gotta get on get on get on down
Get on down
Well I've been hanging out for too long
Wastin' time
See I've been stickin' runnin' round
Flying circles all the time
Gots to get away
Might not be back no more
See I'm a leaving
Don't you know baby that I'm gone
Oh I'm a leaving
Yes I'm a leaving the city tonightCaptcha
Liedje G. Love & Special Sauce Leaving the City is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Leaving the Citymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje G. Love & Special Sauce Leaving the City downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Leaving the City in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.