We Dont Talk


We don't talk
Like we used to do before
Many things have changed
We're both not the same no
Empty nights
You're never by my side
I waited so long
How can i carry on

I misunderstood
Don't know how i could
You were giving signs
I guess i didn't read them right
Said you needed change
Had to go away
Guess i should have known
That i'd be all alone

'cos we don't talk like we used to baby
'cos we don't talk like we used to baby

No conversation, no communication
Can't remember the time
When your time was mine
Seems so long ago
That we used to hold
Time has come to pass
You see i've woken at last

I misunderstood
Don't see how i could
You were giving signs
I guess i didn't read them right
Said you needed change
Had to go away
Guess i should have known
That i'd be all alone

Should have seen
That things weren't right
We could never meet
See eye to eye
We're not talking anymore
So there'll never be a chance
For us to fight anymore

'cos we don't talk like we used to baby
'cos we don't talk like we used to baby

Should have seen
That things weren't right
We should never meet
See eye to eye
We're not talking anymore
So there'll never be a chance
For us to fight anymoreCaptcha
Liedje Gabrielle We Dont Talk is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Dont Talkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gabrielle We Dont Talk downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Dont Talk in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.