Pistol Packin' Mama


Drinkin' beer in a cabaret And I was havin' fun!
Until one night she caught me right, And now I'm on the run

Lay that pistol down Babe, Lay that pistol down,
Pistol Packin' Mama, Lay that pistol down

She kicked out my windshield, She hit me over the head,
She cussed and cried, and said I lied, And I wished that I was dead

Lay that pistol down Babe, Lay that pistol down,
Pistol Packin' Mama, Lay that pistol down

Drinkin' beer in a cabaret, And dancing with a blonde,
Until one night she shot out the light, Bang! That blonde was gone

Lay that pistol down Babe, Lay that pistol down,
Pistol Packin' Mama, Lay that pistol down

I'll see you every night Babe, I'll woo you every day,
I'll be your regular Daddy, If you'll put that gun away

Lay that pistol down Babe, Lay that pistol down,
Pistol Packin' Mama, Lay that pistol down
Lay that pistol down Babe, Lay that pistol down,
Pistol Packin' Mama, Lay that pistol downCaptcha
Liedje Gene Vincent Pistol Packin' Mama is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pistol Packin' Mamamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gene Vincent Pistol Packin' Mama downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pistol Packin' Mama in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.