Pistol Packin' Mama


Drinking beer in a cabaret and was I having fun
Until one night she caught me right
and now I'm on the run

Ref:

Lay that pistol down, babe - lay that pistol down
Pistol Packin' Mama, lay that pistol down

She kicked out my windshield - she hit me over the head
She cussed and cried and said I'd lied
and wished that I was dead

Ref:

Drinking beer in a cabaret and dancin' with a blond
Until one night she shot out the light - Bang!
that blond was gone

Ref:

I'll see you ev'ry night, babe - I'll woo you ev'ry day
I'll be your regular daddy - if you'll put that gun away

Ref:

Now I went home this morning - the clock was tickin' four
Gun in her hand, says "You're my man, but I don't need you no more"

Ref:

Now there was old Al Dexter - he always had his fun
But with some lead, she shot him dead - his honkin' days are done

Ref:Captcha
Liedje Al Dexter Pistol Packin' Mama is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pistol Packin' Mamamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Al Dexter Pistol Packin' Mama downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pistol Packin' Mama in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.