Songtekst van Gigi D'agostini: I'll Fly With You (L'amour Toujours)

I'll Fly With You (L'amour Toujours)


(female voice)

I still believe in your eyes;
I just don't care what
You've done in your life

Baby I'll always be here by your side;
Don't leave me waiting too long,
Please come by!

I, I, I, I still believe in your eyes;
There is no choice,
I belong to your life

Because i, i live to love you some day;
You'll be my baby
And we'll fly away

And i'll fly with you,
I'll fly with you,
I'll fly with you,
I'll fly with you!!!

You are, are, are, are, are, are!!!
You are, are, are, are, are, are!!!

Gigi (Gigi D'Agostino is a male)

Every day and every night,
I always dream that
You are by my side

Oh, baby, every day and every night,
Well, i said everything's
Gonna be alright

And i'll fly with you,
I'll fly with you,
I'll fly with you,
I'll fly with you!!!!

You are, are, are, are, are, are!!!
You are, are, are, are, are, are!!!

(female voice)

I still believe in your eyes;
I just don't care what
You've done in your life

Baby i'll always be here by your side;
Don't leave me waiting too long,
Please come by!

And i'll fly with you,
I'll fly with you,
I'll fly with you,
I'll fly with you!!!

Gigi D'Agostino

Every day and every night,
I always dream that
You are by my side

Oh, baby, every day and every night
Well, I said everything's
Gonna be alright

And i'll fly with you,
I'll fly with you,
I'll fly with you!!!

You are, are, are, are, are, are!!!
You are, are, are, are, are, are!!!Captcha
Liedje Gigi D'agostini I'll Fly With You (L'amour Toujours) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Fly With You (L'amour Toujours)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gigi D'agostini I'll Fly With You (L'amour Toujours) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Fly With You (L'amour Toujours) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.