Songtekst van Allstars: I'll Fly With You - L'amours Toujours

I'll Fly With You - L'amours Toujours


I still believe in your eyes
I just don't care what
You've done in your life

Baby, I'll always be here by your side
Don't leave me waiting too long
Please come by

I, I, I, I still believe in your eyes
There is no choice, I belong to your life
Because I will live to love you someday
You'll be my baby and we'll fly away

And I'll fly with you
I'll fly with you
I'll fly with you

You are, are, are, are, are, are
You are, are, are, are, are, are
You are, are, are, are, are, are

Every day and every night
I always dream that you are by my side

Oh, baby, every day and every night
Well, I said everything's gonna be alright

And I'll fly with you
I'll fly with you
I'll fly with you

You are, are, are, are, are, are
You are, are, are, are, are, are

Dream of me

I still believe in your eyes
I just don't care what
You've done in your life

Baby, I'll always be here by your side
Don't leave me waiting too long
Please come by

I, I, I, I still believe in your eyes
There is no choice, I belong to your life

Because I will live to love you some day
You'll be my baby and we'll fly away

And I'll fly with you
I'll fly with you
I'll fly with you

Every day and every night
I always dream that you are by my side

Oh, baby, every day and every night
Well I said everything's gonna be alright

And I'll fly with you
I'll fly with you
I'll fly with you

You are, are, are, are, are, are
You are, are, are, are, are, areCaptcha
Liedje Allstars I'll Fly With You - L'amours Toujours is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Fly With You - L'amours Toujoursmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Allstars I'll Fly With You - L'amours Toujours downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Fly With You - L'amours Toujours in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.