Ballad Of Nice And Easy


And so we ride on
The ballad of nice and easy
Young and carefree

We're coming along
The ballad of nice and easy
Young and carefree

Two of these kids grew up on the same street
And though some folks blow it, there's no smoke in their eyes
They're tying their dreams with doubled up laces
Falling, free falling, tangled up 'til they die

And so we ride on
The ballad of nice and easy
Young and carefree

We're coming along
The ballad of nice and easy
Young and carefree

'Cause everyone knows they'll get their hands dirty
Ripping at seams and smoking hot knives
But sooner or later there's an end to this candle
We'll burn it at both ends and switch on the light

And so we ride on
The ballad of nice and easy
Young and carefree

We're coming along
The ballad of nice and easy
Young and carefree

And so we ride on
The ballad of nice and easy
Young and carefree

We're coming along
The ballad of nice and easy
Young and carefreeCaptcha
Liedje Gomez Ballad Of Nice And Easy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ballad Of Nice And Easymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gomez Ballad Of Nice And Easy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ballad Of Nice And Easy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.