Songtekst van Grief Of Emerald: Like The Plague We Shall Spread

Like The Plague We Shall Spread


Lepra raise thy banner
Reap defeated souls
Surround them in darkness forever
And slay with the flames of his horns

The soil which we've walked is infected
This sickness won't come to an end
And all that you've feared is upon us
Praying for satan's command

All that's been born lyes there burning
Like the plague we shall spread through the night
We, the nightspawn by Satan rewarded
To feast on the carcass of christ

Hellstorm bring us torment
Annihilate all in a clas
This shadow will kill with its presence
Leading us one day less to our last

When everything falls
Like the plague we shall spread
When nothing is all
Like the plague we shall spreadCaptcha
Liedje Grief Of Emerald Like The Plague We Shall Spread is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Like The Plague We Shall Spreadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grief Of Emerald Like The Plague We Shall Spread downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Like The Plague We Shall Spread in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.