Songtekst van Grief Of Emerald: Deformed Imaginations

Deformed Imaginations


naked and pale are your words of salvation
drowned in fake presence , forever
a feeble atempt to evoke a reality
blindfolded from life , death haunts you down

injected by fear and created words
the hands of God strangles you
inhale his guidance , bow before him
obey , serve , adapt and die

mirror images of God
preaching
deformed imaginations
accepted

gathered throats , religiously cut
"marionettes kneel , question not"
stillborn sons , baptized
with empty eyes staring towards heaven

alike his words you?ll never be
stigmata wounds you?ll never see
thy precious horde will die with thee
everlasting flames , purgatory , burn with meCaptcha
Liedje Grief Of Emerald Deformed Imaginations is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deformed Imaginationsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grief Of Emerald Deformed Imaginations downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deformed Imaginations in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.