It's Alright


Told you once about your friends and neighbors
They were always seeking but they'll never find it
It's alright, It's alright
Where to go and where to see
It's always been that way and it can never be
It's alright, It's alright
Give it all and ask for no return
And very soon you'll see and you'll begin to learn
That's it's alright, It's alright

Don't you know that it's so good for you
You can be making love and see it all go through
But it's alright, It's alright

Told you once about your friends and neighbors
They were always seeking but they'll never find it
It's alright, It's alright

(Song covered from original performed by Black Sabbath)Captcha
Liedje Guns N' Roses It's Alright is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's Alrightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Guns N' Roses It's Alright downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's Alright in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.