Its Alright


Dubbi dubbi ah a-a-ah
Do do-do, do do-do
Do do-do, do do-do
Do do-do, do do-dubbi dubbi ah a-a-ah

So tell me how you feel
Tell me what is going on
Cos when all hope is gone
You need a friend
Ah ha, yeah

I'll be there for you (for you)
I'll be there to help you through (you through)
Take you to another place
Cos you got a friend
(You got a friend, yeah)

When you're feeling lone
And you're on your own
You got nowhere to go
You gotta pull yourself together

It's alright
Anything you wanna
It's alright
Leaving all your troubles
Far behind
Don't let anybody tell you
How to live your life

Cos it's alright
No matter what you're feeling
It's alright
You cannot stop believing
In yourself
Don't let anybody tell you
How to live your life
Cos it's alright

It's alright
You know it's gonna be alright
Oh yeah

You gotta understand now
Tomorrow is brighter day
The memories will fade away
And the sun will shine, on you

So many friends you get to make
So many hearts you get to break
So much love you gotta give
Your whole life's still left to live

Spread your wings and fly
Kiss the pain goodbye
Let the tears run dry
You gotta get yourself together

It's alright
Anything you wanna
It's alright
Leaving all your troubles
Far behind
Don't let anybody tell you
How to live your life

Cos it's alright
No matter what you're feeling
It's alright
You cannot stop believing
In yourself
Don't let anybody tell you
How to live your life
Cos it'sCaptcha
Liedje S Club 7 Its Alright is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Its Alrightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje S Club 7 Its Alright downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Its Alright in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.