A Merced


Ey ey ey a merced
mi amor es real
vuelvo a quedar a merced

Ey ey ey a merced
historias de sal
me vuelven a dejar a merced

tomar la dosis y levitar
atado a tu belleza inconsciente
que mece mi esp?­ritu y cuelga

Ey ey ey a merced
te escucho so?±ar
me vuelvo a quedar a merced

casi quiero que te despiertes
y es porque
podr?­as sonreir de verme flotar

Ey ey ey a merced
mi amor es real
me vuelvo a quedar a merced (x3)Captcha
Liedje Gustavo Cerati A Merced is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Mercedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gustavo Cerati A Merced downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Merced in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.