Let Me Be The One


Let me be the one to walk with you when you want somebody to talk with you
Anything that makes you happy I wanna do oh darling let me be the one
Let me be the one who means the most the one you wanna love and call your own
And when you choose your partner I wanna be the choice oh please let me be the one
Let me be the one to sit with you
And when you want some lovin' I'll know just what to do
Lots of lots of huggin' and a kiss or two you've gotta let me be the one
Let me be the one to take you out to your favorite places you have no doubt
And when the evening's gone we'd kiss goodnight oh please let me be the one
[ guitar ]
Let me be the one to share with you all your little pleasures and sorrows too
In all kind of weather I wanna be with you oh please let me be one
Let me be the one to hold your hand when the preacher says do you take this man
All these happy thoughts will mean so much fun if you'd only let me be the oneCaptcha
Liedje Hank Locklin Let Me Be The One is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Me Be The Onemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hank Locklin Let Me Be The One downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Me Be The One in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.