Let Me Be The One


Let me be the one to walk with you when you want somebody to talk with you
Anything that makes you happy I wanna do oh darling let me be the one
Let me be the one who means the most the one you wanna love and call your own
And when you choose your partner I wanna be the choice oh please let me be the one
Let me be the one to sit with you
And when you want some lovin' I'll know just what to do
Lots of lots of huggin' and a kiss or two you've gotta let me be the one
Let me be the one to take you out to your favorite places you have no doubt
And when the evening's gone we'd kiss goodnight oh please let me be the one
[ guitar ]
Let me be the one to share with you all your little pleasures and sorrows too
In all kind of weather I wanna be with you oh please let me be one
Let me be the one to hold your hand when the preacher says do you take this man
All these happy thoughts will mean so much fun if you'd only let me be the oneCaptcha
Piosenkę Hank Locklin Let Me Be The One przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Let Me Be The One, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Let Me Be The One. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hank Locklin Let Me Be The One w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.